Driftleder

28. februar 2019

DRIFTSLEDER
Stege Fjernvarme Amba

Da vores daglige leder har valgt at gå på efterløn efter mere end 25 års ansættelse, søger vi hans afløser til tiltrædelse pr. 1. juli 2019 eller efter aftale.
Driftslederen har med reference til bestyrelsen ansvaret for varmeværkets daglige ledelse, drift, vedligeholdelse, økonomiske resultat samt tekniske udvikling. Derudover har driftslederen ansvaret for at lovkrav vedrørende varmeværket overholdes.
Driftslederen indgår i en tilkaldevagtsordning, hvorfor det er nødvendigt at bo indenfor en radius af 8-10 km fra varmeværket

Vi tilbyder
• Et ansvarsfuldt, selvstændigt og udfordrende job i et velfungerende varmeværk
• En mulighed for at præge varmeværkets fremtidige udvikling
• Gode, selvstændige arbejdsforhold
• God løn efter kvalifikationer
• En mentorordning, hvor du de første måneder sammen med nuværende leder sættes ind i den daglige drift

Din profil
• Du har en færdiggjort faglig grunduddannelse som maskinarbejder/smed/elektriker eller lignende
• Kendskab til el- maskin- og varmeinstallationer
• Kendskab til økonomi og administration (i samarbejde med medarbejder ansvarlig for administration og bogholderi)
• Gode samarbejdsevner, økonomisk sans og flair for godt købmandskab
• God til at sætte sig ind i nye love og regulativer for fjernvarmeområdet
• Gode IT kundskaber
• Gode samarbejds- kommunikations- og forhandlingsevner, herunder at kunne yde sparring til varmeværkets brugere, halmleverandører og bestyrelse

Ansøgning
Er stillingen noget for dig, så send din ansøgning med CV og eventuelle referencer til: Stege Fjernvarme Amba, Elmevej 1D, 4780 Stege – eventuelt pr. mail til: bjarne@stegefjernvarme.dk
Ansøgningen skal være Stege Fjernvarme i hænde senest fredag d. 22. marts 2019.
Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 13

Stege Fjernvarme Amba er et forbrugerejet andelsselskab, der leverer varme til godt 1277 forbrugere. Produktionen foregår via solfangeranlæg og halmkedler.
Læs mere på www.stegefjernvarme.dk