Forbruger nr. 1300

2. juli 2021

Stege Fjernvarme byder velkommen til husstand nr. 1300

 

På en solbeskinnet tirsdag eftermiddag i sidste uge mødte driftsleder Kris Kristoffersen, Stege Fjernvarme op på Opalvænget 16 for at overrække en buket blomster og en flaske vin til Tina K. Nielsen og Caspar K. Andersen, ejere af et snart indflytningsklart hus på omkring 155 m2. Årsagen var den, at man fra fjernvarmens side ønskede at markere, at man nu har passeret 1300 husstande tilsluttet den fælles varmeforsyning. I en tid hvor varmepumper vinder frem i stort tal, er man på Stege Fjernvarme Amba glade for at antallet af forbrugere er i støt stigning – således havde man ved indvielsen af det store solfangeranlæg for fem år siden i omegnen af 1200 forbrugere og i øjeblikket, hvor der atter er kommet godt gang i byggeriet, kommer der jævnligt nye forbrugere til. Meget apropos kommer Tina og Caspar netop fra et ældre hus i Udby med varmepumpe, men muligheden og komforten ved at få varmen leveret gennem fjernvarmens rør tiltalte dem og varmepumpeløsningen blev valgt fra.

Om en lille uges tid er Stege Fjernvarmes andelshavere med godt to måneders Coronaforsinkelse indkaldt til generalforsamling i Mønshallerne, nærmere betegnet tirsdag d. 15. juni kl. 19. Dagsordenen byder på de traditionelle punkter som formandsberetning, gennemgang af regnskab, fremlæggelse af budget samt valg mens der hverken fra andelshavernes eller bestyrelsens side foreligger nogen forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlægger heller ikke nogen egentlig investeringsplan set i relation til de seneste års store investeringer i solfangeranlæg og ny halmkedel og der er således lagt op til et stille år uden de store økonomiske armbevægelser. Tre bestyrelsesmedlemmer, Jens-Olaf Aastrup, Johnny Rasmussen og Jan Hansen er på valg – bestyrelsen består i øvrigt af i alt syv medlemmer, hvoraf Vordingborg Kommune har indsat en repræsentant.

I Stege Fjernvarme imødeser man en stille sommer, hvor solfangeranlægget hovedsageligt tager over og hvor der samtidig vil være tid til at hovedrenovere den ældste 8 MW store halmkedel mens den anden og nye kedel står ”stand by”.

 

JaHa