Stege Fjernvarme ændrer regnskabsår

18. juni 2018

Stege Fjernvarme ændrer regnskabsår

I forbindelse med Folketingets vedtagelse af ”lov om ændring af lov om varmeforsyning” fra december 17, hvorefter varmeforsyningsselskaber skal ændre deres varmeregnskabsår til af følge kalenderåret med virkning fra 1. januar 19, har Stege Fjernvarme Amba i foråret afviklet to på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger for at få ændret sine vedtægter.

Vedtægtsændringerne blev samtidigt foreslået tilnærmet Dansk Fjernvarmes Standardvedtægter og da de foreslåede ændringer blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte, betyder dette en ændring af datoerne for fremtidige aconto opkrævninger samt en ændring af varmeopgørelsestidspunktet.

Fjernvarmebrugerne vil mærke omlægningen på den måde, at når varmeopgørelserne for perioden 01. juni 2017 til 31. maj 2018 udsendes i slutningen af denne måned sammen med budgettet for den kommende varmesæson, så vil det nye budget kun dække perioden 01. juni 2018 til 31. december 2018, altså 7 måneder.

I praksis betyder det, at der kun vil blive opkrævet 2 aconto opkrævninger i ovennævnte periode, nemlig den 01. juli og den 01. september 2018. Den 3. aconto rate, som plejer at blive opkrævet den 01. december, udgår og erstattes af en varmeopgørelse pr. 31. december 2018. Varmeopgørelsen vil blive udsendt ultimo januar 2019 sammen med det nye budget for 2019, som således igen dækker hele året

 Med virkning fra 01. januar 2019 vil aconto raterne herefter skulle betales på følgende tidspunkter:

  • Aconto rate 1 - 01. februar 2019 (årsopgørelsen modregnes heri som hidtil)
  • Aconto rate 2 - 01. april 2019
  • Aconto rate 3 - 01. juli 2019
  • Aconto rate 4 - 01. oktober 2019

Regnskabet skal være revideret og godkendt af Stege Fjernvarmes bestyrelse samt indberettet til Energistyrelsen senest den 15. april og umiddelbart efter denne dato indkaldes til den ordinære generalforsamling.

Salget af varme har i det forgangne år været nogenlunde som forventet, men da solen ikke var særlig venlig stemt sommeren over, har forbruget af halm været større end budgetteret. Derimod skaffer solfangeranlægget på Kobbelvej i øjeblikket rigelig varme til Stege Fjernvarmes 1215 forbrugere – alene i maj måned har anlægget produceret næsten 40 % flere MWh end maj måned sidste år samtidig med at det giver de ansatte optimal mulighed for at reparere på de to halmkedler på værket. Apropos halmkedler står Stege Fjernvarme over for en snarlig udskiftning af den ældste og det forventes, at sommeren 2019 bliver året hvor udskiftningen finder sted.

Med venlig hilsen

Jan Hansen, formand Stege Fjernvarme Amba

Se lidt mere her