Stege Fjernvarme har udsat generalforsamlingen

12. maj 2021

Stege Fjernvarme har udsat generalforsamlingen

 

For få år siden måtte Stege Fjernvarme Amba i lighed med så mange andre forsyningsselskaber på Folketingets foranledning omlægge regnskabsåret til kalenderåret, hvilket havde den betydning, at den årlige generalforsamling blev flyttet fra september måned til april.

 

Sidste år satte Coronapandemien en stopper for afholdelsen af den årlige generalforsamling i april og først hen i starten af september blev det muligt at afvikle generalforsamlingen på ”normal” vis.

 

I 2021 havde bestyrelsen planlagt en generalforsamling til afvikling d. 27. april, men det stod ret hurtigt klart at det såkaldte forsamlingsforbud ville spænde ben for den plan. I stedet forsøgte man i første omgang at rykke generalforsamlingen til d. 21. maj, men da man til den tid højest må være 50 personer forsamlet, har bestyrelsen nu endelig fastsat årets generalforsamling til

 

tirsdag d. 15. juni kl. 19.00 i Mønshallerne

 

 – til den tid er forsamlingsforbuddet hævet til 100 personer og da man i bestyrelsen forventer et deltagerantal på ”sædvanligt” niveau til årets generalforsamling, skulle det være muligt at få afviklet en generalforsamling med næsten to måneders forsinkelse.

 

Efter en årrække med større millioninvesteringer i form af et solfangeranlæg og en ny halmkedel er der i det kommende år ikke lagt op til nye, større projekter og derfor har bestyrelsen ikke denne gang nogen egentlig investeringsplan at fremlægge, idet man med den nuværende kapacitet kan rumme et stigende antal ejer- og lejeboliger – således rundede man for nylig forbruger nr. 1300 tilsluttet Stege Fjernvarme Amba.