Stege Fjernvarme i gavehumør

5. december 2018

Igennem en årrække har Stege Fjernvarme opkrævet en acontoregning pr. 1. december, idet varmeregnskabet har løbet fra 1. juni til 31. maj, men med en Folketingsbeslutning om, at fjernvarmeværkernes regnskabsår med virkning fra d. 1. januar 2019 fremover skal følge kalenderåret, modtager Stege Fjernvarmes kunder i år ingen opkrævning pr. 1.december og således vil der måske blive plads til lidt større gaver på budgettet.

Dog skal man ikke glæde sig for tidlig, idet man i stedet kan forvente sig en opkrævning pr. 1. februar, hvori årsopgørelsen pr. 31. december er modregnet.  Fremover bliver det nemlig således, at Stege Fjernvarme opkræver acontorater pr. 1. februar, 1. april, 1, juli og 1. oktober, hvilket også kommer til at betyde, at generalforsamlingen vil komme til at ligge i foråret mod tidligere i efteråret.

En sådan omlægning af regnskabsåret har som nævnt været et krav fra Folketinget og i det hele taget er der tale om en brydningstid for samtlige danske forsyningsselskaber. Meget tyder nemlig på at den såkaldte tilslutningspligt bliver afskaffet ligesom det også er på tale at ændre forblivelsespligten og derfor er man for Stege Fjernvarmes vedkommende tilfredse med, at man snart igennem en årrække har kunnet fastholde en fornuftig varmepris og således står godt rustet til at markedet gives frit.

Året har i øvrigt været præget af megen sol, hvilket har kunnet aflæses af den produktion solfangeranlægget på Kobbelvej har kunnet præstere og det kommer nok ikke som nogen stor overraskelse, at der er tale om et rekordår. Kombinationen af sol og halm ser ud til at være et godt mix og på Stege Fjernvarme er man så småt ved at gå i gang med at kigge på udskiftning af den ældste kedel til en ny, et projekt som vil andrage adskillige millioner, men som man allerede for et par år siden tog højde for ved at opstille en såkaldt investeringsplan, hvilket bevirkede, at man ikke betalte penge tilbage til forbrugerne, men i stedet satte midler til side for at medfinansiere en ny kedel. 

Hvornår den nye kedel skal opstilles vides endnu ikke med bestemthed, men meget tyder på, at når den gamle kedel skal fjernes og den nye installeres, skal det ske gennem et hul i taget, hvilket nok vil bevirke yderligere omkostninger.

Bestyrelsen i Stege Fjernvarme har således nok at tage sig til og ved den kommende generalforsamling i foråret vil man sandsynligvis kunne høre meget mere om den kommende kedeludskiftning.

Jan Hansen

Formand, Stege Fjernvarme Amba