Stege Fjernvarme ønsker sig flere forbrugere

11. februar 2021

Stege Fjernvarme ønsker sig flere forbrugere

 

 

Dansk Fjernvarme introducerede sidste efterår kampagnen ”Fremtiden lige for vores fødder” med fokus på fjernvarme som grøn energiform med slogans som ”3,6 millioner danskere er vilde med varmen i vores rør” og ”det kan godt betale sig at være grøn” og Stege Fjernvarme Amba er en aktiv del af denne kampagne, som har til formål at få endnu flere forbrugere ”ind i varmen”.

 

Ved årsskiftet havde Stege Fjernvarme 1297 forbrugere og det forventes at bruger nr. 1300 i løbet af de kommende måneder vil melde sig, da fjernvarme som bekendt hører med til de mest CO2-venlige energiformer. Oprindelig havde Stege Fjernvarme planer om at ansøge den nye Fjernvarmepulje om midler til udbygning mod øst til henholdsvis Vandværksbakken og Udby, men dels blev dette års puljemidler på 405 mio. kroner hurtigt uddelt, dels viste nye sonderinger, at det stadig ikke vil være et rentabelt projekt.

 

I stedet har det lokale varmeværk planer om at henvende sig til de mere end 100 elkunder der stadig er tilbage i værkets forsyningsområde. Selvom varmepumpen i øjeblikket lanceres som den helt rigtige energiform, mener man nemlig på Stege Fjernvarme, at man kan konkurrere på pris og forsyningssikkerhed, idet Stege Fjernvarme hører til i den billige ende af fjernvarmeværker. Når man har fået installeret fjernvarme, skal man blot åbne for en hane, hvorefter man stort set ikke behøver at tænke mere på service og vedligeholdelse – varmeværket sørger for forsyningssikkerheden gennem sine omkring 40 km rørledninger!

 

Som mange sikkert ved, har Stege Fjernvarme for ganske nylig taget en helt ny 8 MWh kedel i brug og sammen med den anden kedel, samt det store solfangeranlæg ved Kobbelvejs forlængelse, har man rigelig kapacitet til den ønskede udvidelse.

Solfangeranlægget har kørt nogle år og seneste sæson var den hidtil bedste med en produktion på en del mere end de lovede 18-20 % af den samlede varmeproduktion, hvilket her betydet et lidt mindre behov for halm. Det har naturligvis ikke fået den lokale halmleverandørforening til ligefrem at juble, men for forbrugeren er solvarmen blevet et plus.

 

Stege Fjernvarme har planer om i samarbejde med lokale VVS´ere at ”skrue et godt tilbud” sammen om tilslutning til fjernvarmenettet, et tilbud som på trods af det seneste tilskud til installation af varmepumper vil kunne matche dette.

 

Dansk Fjernvarme forsyner over 1,7 mio. danske husstande med miljøvenlig, konkurrencedygtig og sikker varme og i forbindelse med ovennævnte kampagne, satser Dansk Fjernvarme strategisk på at skaffe grøn varme til yderligere 500.000 boliger frem mod 2030. Stege Fjernvarme er for længst hoppet med på den grønne bølge og med et snarligt nyt tiltage vil driftsleder Kris Kristoffersen og hans personale melde sig med et godt tilbud til mulige nye kunder.