To millioner retur til Stege Fjernvarmes forbrugere

7. februar 2019

Størstedelen af Stege Fjernvarmes forbrugere har i denne uge kunnet konstatere, at de har fået penge retur fra seneste års indbetalinger.  En Folketingsbeslutning har resulteret i omlægning af det lokale varmeværks regnskabsår og som et resultat heraf, har forbrugerne pr. 1. februar dels modtaget en slutopgørelse for perioden juni-december 2018, dels et budget for det kommende år. Forbrugerne har ganske vist ikke modtaget penge direkte ind på kontoen, men ser man nøje efter på beløbet for årets første rate, er det for de fleste forbrugeres vedkommende noget mindre end det sædvanlige beløb.

Fremover vil Stege Fjernvarme opkræve acontorater pr. 1. februar, 1. april, 1, juli og 1. oktober. Grunden til at man ikke allerede sender første rateopkrævning ud pr. 1. januar er den, at man først lige skal have opgjort det foregående varmeårs regnskab, således at man kan få opgjort, om brugeren skal have penge tilbage eller eventuelt efterbetale et beløb.

De varme sommer- og efterårsmåneder er naturligvis hovedårsagen til, at hovedparten af Stege Fjernvarmes forbrugere skal have penge retur og meget peger i retning af, at vi måske skal forvente nogle flere somre af samme slags. Bestyrelsen i Stege Fjernvarme Amba er dog nogle forsigtige mennesker og det er årsagen til, at man som forbruger ikke har modtaget et budget der ser ret meget anderledes ud end sidste og forrige års budgetter – skulle det vise sig at den kommende sommer bliver lige så varm som sidste år, vil man, bl.a. takket være det store solfangeranlæg på Kobbelvejs forlængelse, atter kunne forvente en tilbagebetaling.

Folketinget har i det hele taget foretaget en masse lovændringer for forsyningsområdet i de seneste par år og senest har man f.eks. ophævet tilslutningspligten i nye beboelsesområder pr. 1. januar 2019. Som en konsekvens heraf har Stege Fjernvarme rustet sig til den øgede konkurrence fra blandt andet varmepumper og indledt en annoncekampagne med et relativt billigt tilbud på tilslutning til fjernvarme. Dette tilbud løber hele året og skal være med til at understrege, at Stege Fjernvarme Amba leverer både billig og miljørigtig varme til sine forbrugere.

I samme anledning har man lanceret et helt nyt logo, som skal symbolisere de mange rør i forbindelse med solvarme samtidig med at farverne signaliserer grøn energi, sol, halm og varme. I en tid hvor mange varmeværker som en konsekvens af den nye lovgivning har set sig nødsaget til at sætte varmeprisen op, har Stege Fjernvarme nu i en længere årrække fastholdt samme pris og det vel at mærke samtidig med at man har sat nogle millioner til side til udskiftning af den ene kedel, hvilket sandsynligvis vil ske inden for det eller de kommende år.

Jan Hansen

Formand, Stege Fjernvarme Amba.

Nyhed i PDF