Personaleændringer på Stege Fjernvarme

25. marts 2024

Personaleændringer på Stege Fjernvarme

Efter 12 års ansættelse har vores daglige regnskabs- og kontorleder, Mette Alnor Hjertholm valgt at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet og gå på efterløn med virkning pr. 1. august.

 

Mette har i en årrække bestyret kontorfunktionen med stor viden og indsigt og hun har således i sin tid på fjernvarmen samarbejdet med hele tre forskellige driftsledere, nemlig Jens Østergaard, Bjarne Houmann og Kris Kristoffersen.

 

Efter en længere ansættelsesprocedure har Stege Fjernvarme nu ansat Nina Fenger fra Præstø som ny administrativ leder, og Nina tiltræder stillingen allerede pr. 1. april, så hun i samarbejde med Mette har tre måneder til at blive sat nærmere ind i de specifikke arbejdsfunktioner. Sagen er nemlig den, at Dansk Fjernvarme på samme tid skifter regnskabssystemer opdelt i forskellige moduler og første modul skiftes netop primo april, hvor både Nina og Mette forlader kontoret på Elmevej for at drage mod Kolding og Fjernvarmens Hus.

 

Nina Fenger er dog ikke helt nogen novice indenfor fjernvarme, idet hun i perioden fra 2020 til 2023 var ansat på et fjernvarmeværk og hun har således i forvejen et ganske godt kendskab til fjernvarmeverdenen.

 

I de kommende tre måneder vil man således som bruger kunne komme i kontakt med hele to forskellige medarbejdere på kontoret, mens Nina vil komme til at stå på ”egne ben” i juli måned, hvor Mette afspadserer ferie og øvrige fridage. På et tidspunkt medio august planlægges med en lille reception, hvor kunder, familie, venner og bekendte samt forretningsforbindelser vil få lejlighed til at sige ”goddag” og ”farvel” til henholdsvis Nina og Mette.

 

Samtidig sker der også en udskiftning i medarbejderstaben blandt driftsassistenterne, idet Søren Lønborg efter knap et års ansættelse har valgt at søge andre udfordringer. Stege Fjernvarme har derfor ansat Martin Ahlmann Rasmussen som ny driftsassistent med virkning fra 1. maj. Martin kommer fra et mangeårigt virke som betroet medarbejder i Stege/Vordingborg Låseservice, og han vil fremover sammen med Kris Kristoffersen og Lars Fjellerad Larsen udgøre teamet i driften – dog fortsat med Jørgen Gustav Pedersen som vagtafløser.