Bestyrelses beretninger

DOWNLOAD
Beretning for regnskabsåret 01.06-31.12 2018.pdf
DOWNLOAD
Beretning fra Generalforsamlingen 2018.pdf
DOWNLOAD
Beretning fra Generalforsamlingen 2017.pdf
DOWNLOAD
Beretning fra Generalforsamlingen 2016.pdf
DOWNLOAD
Årsberetning for Stege Fjernvarme 2019