Bestyrelses beretninger

DOWNLOAD
Årsberetning 2021
DOWNLOAD
Årsberetning 2020
DOWNLOAD
Årsberetning for Stege Fjernvarme 2019
DOWNLOAD
Beretning fra Generalforsamlingen 2018.pdf
DOWNLOAD
Beretning for regnskabsåret 01.06-31.12 2018.pdf
DOWNLOAD
Beretning fra Generalforsamlingen 2017.pdf