Information

Under dette menu-punkt kan du få oplysninger om vores takstblad og se det seneste regnskab

Betalingsterminer
Stege Fjernvarme opkræver 4 a conto rater.

Rate 1 - forfald 1. februar
Rate 2 - forfald 1. april
Rate 3 - forfald 1. juli
Rate 4 - forfald 1. oktober

Varmeregnskab
I januar måned gør vi varmeregnskabet op.
Restopkrævning på varmeregnskabet opkræves med a conto rate 1.
Overskydende afregning på varmeregnskabet modregnes a conto rate 1.
Varmeregnskabet og dit nye budget er vedhæftet betalingsoversigten som udsendes ultimo februar.
Alle opkrævninger bliver opkrævet via betalingsservice - og husk har du valgt at få betalingsoversigten elektronisk, er varmeregnskabet og det nye budget vedhæftet som bilag i din netbank.

//