Stege Fjernvarme sænker prisen

21. december 2021

Stege Fjernvarme sænker prisen

 

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men ikke desto mindre vedtog bestyrelsen i Stege Fjernvarme Amba forleden et budget, som medfører en sænkning af varmeprisen for det kommende år svarende til omkring 3%.

Igennem en årrække har man på varmeværket søgt at optimere og modernisere driften og man har for det kommende budgetår ingen nye projekter på tapetet, hvilket nok er den primære årsag til, at man nu kan sætte prisen en smule ned. Stege Fjernvarme producerer som bekendt grøn energi, idet solen om sommeren er den primære energikilde mens halmen tager over om vinteren – på de koldeste dage brændes op til mellem 50-60 tons halm af i døgnet, hvilket svarer til mellem 110-120 baller halm!

Med relativ kort varsel modtog Stege Fjernvarme ellers besked fra kommunen om, at varmeledningen langs Mølleporten i starten af det nye år skulle graves op og lægges længere ned i jorden på grund af sænkning af vejkassen i forbindelse med den omfattende renovering af den gamle byport, men denne beslutning er nu tilsyneladende lavet om, således at arbejdet først skal udføres til efteråret. Reglerne er udformet således, at det er ledningsejeren, i dette tilfælde Stege Fjernvarme, der må afholde udgifterne til en flytning af forsyningsledningen og da denne udgift er anslået til omkring 0,5 millioner kroner, er det en ekstraudgift fjernvarmen må medtage i budgettet for det kommende år.

Som forsyningsselskab skal man leve op til det såkaldte ”hvile i sig selv princip”, hvilket betyder, at man skal stræbe efter at udforme et budget der slutter i nul – budgettet skulle helst ikke udvise et underskud ligesom man heller ikke må generere et overskud, med mindre man har et konkret projekt at spare op til.

Stege Fjernvarme planlægger dog med et såkaldt ”fremtidsseminar” i starten af det nye år og her vil man drøfte emner som udvidelsesmuligheder, kommuneplansrevision, ledningsnettets beskaffenhed, energioptimering, samarbejde med andre værker samt øgede krav til administrationen. I den sammenhæng kan det oplyses, at en nylig afsluttet thermofotografering af det samlede gadenet har vist, at der ikke umiddelbart skulle være nogen alvorlige problemfelter.

Stege Fjernvarme kan således ønske alle brugere og samarbejdspartnere en glædelig jul og et godt nytår med visheden om, at varmeregningen for det kommende år bliver en smule mindre end regningen for i år, forudsat at varmeforbruget bliver det samme.

 

Med venlig hilsen

Stege Fjernvarme Amba

Jan Hansen, formand